close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
نمیدونم انگار اینکه میگویند آدم دروغگو کم حافظه میشود خیلی راست است و بس ... انگارترش این است که هاشمی هم مانند فرزند معنویش روحانی تاریخ دان نیست و خیلی زود فراموش کرده 5سال پیش و چنین روزهایی را ؛ آقای هاشمی! الحق و الانصاف کلاهتان را قاضی کنید ببینید چه کسی بخاطر "نه" شنیدن، از مردم  انتقام گرفت؟ جناب هاشمی درست شاید خود خواسته بخشی از حافظه تاریخیتان را پاک کرده باشید ،ولی مردم هنوز یادشان هست دروغ شما و حلقه اطرافتان را و ممکن نیست فراموش کنیم سال 88 ، جریان مورد حمایت شما چه بر سر کشور…