close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
هرچند مدیری زمانی هم با تلویزیون قهر کرده بود و تنها در شبکه های خانگی فعالیت داشت. اما انصافا از حدود عرفی و شرعی عدول نکرد این درحالی است که اغلب کارگردانان وسازدگان اثار سینمایی و تلویزیونی برای جذب مخاطب، به راحتی به شکستن عرف و شرع روی  می آورند که بارز ترین آن  تاکید بر بازیگران  درعدم رعایت  کامل حجاب است یا مواردی همچون برخوردهای هنجارشکنانه و راحت بین بازیگران در قالب دوستی یا روابط خانوادگی و حمله به انقلاب و آرمانهای نظام به بهانه جذب مخاطب بیشتر، عملی که در سینما…