close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
یکی از نقاطی که همواره در طول تاریخ بخش‌های زیادی از زحمات رسول خدا(ص)  را به هدر داده و بیشترین ظلم را نسبت به اهل بیت ایشان روا داشته است، جریان کسانی است که خود را به عنوان اهل بیت نبی مکرم اسلام(ص) معرفی کرده و در پس این نام انحرافات زیادی به جریان اصیل امامت وارد کرده اند. در این خصوص حجت الاسلام کاشانی در سخنان اخیر خود در دانشگاه امام صادق به بحثی با موضوع «معبر نفوذ؛ یادگارها و آقازاده هاو نقش آنها در تاریخ اسلام» پرداختند که مشروح آن در ذیل آمده است. ضربه‌های…