مقام معظم رهبري,خاطرات,معبرسايبري دفاع,خاطره,سيدعلي خامنه اي,ولايت فقيه,