close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
زمانی برای خودنمایی شاهدان بازاری! شاید زمانی که قدم به یکی از مراکز خرید معروف پایتخت از تیراژه گرفته تا میلاد نور و تندیس می گذارید و با دختران بزک و دوزک کرده قد بلند و خوش اندمی که با لباسهای آنچنانی و گاه عجیب و غریبشان نگاه هر عابری را به خود جلب می کنند، روبرو می شوید، به مخیله تان هم نرسد که این شاهدان بازاری، برای به تن کردن این لباس ها و جلوه گری در دالان های مراکز خرید پایتخت به صورت روزمزد، حقوق دریافت می کنند و گشت و گذار هر روزشان در پاساژهای شهر نه به دلیل خرید که برای جلب مشتری برای…