close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
سیاست، اقتصاد و فرهنگ ستون‌های اصلی یک جریان پویا هستند که هرکدام باری از بقاي آن جریان یا تفکر را به دوش می‌کشند. از طرفي تفکرهای مختلف برای مقابله با یکدیگر سعی می‌کنند یکی از این سه را مورد هجمه قرار دهند و با انهدام یکی از این ستون‌ها دو ستون دیگر را متزلزل کنند. حال این هجمه یا با تقابل صریح مثل جنگ و ترور و تحریم است و یا با تقابل غیرصریح مثل نفوذ و استحاله.   زمانی چنین القاء می‌شد که اصل اقتصاد است و باید به اقتصاد توجه کرد و از جریان اقتصادی دفاع نمود و در…