close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
در برنامه «بفرمایید شام» چهار نفر که تا به حال یکدیگر را ندیده اند برای هم شام درست می کنند، به خانه های یکدیگر می روند، پس از صرف شام، به هم امتیاز می دهند و در روز پایانی این مسابقه که آخر هر هفته است، امتیازها جمع بندی می شود و به برنده جایزه ای اهدا می شود. این مسابقه که تا به امروز در میان ایرانیان مقیم انگلستان برگزار می شد، به نحوی سعی در آموزش فرهنگ غربی به مخاطب ایرانی دارد برخوردهای غیراخلاقی میان شرکت کنندگان زن و مرد از مواردی که در این برنامه بسیار دیده می شود روابط آزادانه…