والت دیزنی,تام وجری,پینوکیو,سفیدبرفی,گربه های اشرافی,صدویک سگ خالدار,جنگ نرم,