close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
آنچه که زیاد است، دختر!»، « در ازای هر پسر مجرد، سه تا دختر مجرد هست!»، «تعداد دخترها، چند برابر پسرها است!» ، این جمله های دروغین، تخیلی و تاسف آور را همه ما بارها و بارها در میان اطرافیانمان شنیده ایم، باورهای ناصحیحی که بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و آمارهای موجود، در لوای باورهای مردسالارانه عده ای و جهل برخی دیگر در جامعه ما گسترش پیدا می کند و نتیجه ای جز آسیب های زنان و دختران در محیط های خانوادگی و اجتماعی ندارد. سالهای سال است که داستان بیشتر بودن تعداد…