در ده سال گذشته شیوع ابزارهای اطلاع رسانی مانند ماهواره ها و اینترنت، انقلابی نو را در روابط انسانی ایجاد کرد و مردمی که تا پیش از این تنها می توانستند برنامه های شبکه های پنج گانه تلویزیون و مطبوعات و مجله ها را وسایل ارتباط جمعی بنامند، ناگهان با هجومی از ابزارهای اطلاع رسانی روبرو شدند. حجاب,تهاجم فرهنگي,جنگ نرم,آرايش,لوازم آرايشي,چهره ايراني,معبرسايبري دفاع,