close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
در ده سال گذشته شیوع ابزارهای اطلاع رسانی مانند ماهواره ها و اینترنت، انقلابی نو را در روابط انسانی ایجاد کرد و مردمی که تا پیش از این تنها می توانستند برنامه های شبکه های پنج گانه تلویزیون و مطبوعات و مجله ها را وسایل ارتباط جمعی بنامند، ناگهان با هجومی از ابزارهای اطلاع رسانی روبرو شدند. شاید همه ما بارها شنیده ایم که کشور ایران در آمار جراحی های زیبایی جهان، یکی از رتبه های برتر را دارا است، در خصوص دلایل پیشتازی ایرانی ها در اعمال جراحی زیبایی هم صحبت های بسیار شده است و بسیاری ردپای خلا های…