close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
باگاوان شری ساتیا سای بابا، می گفت، در سن 99 سالگی خرقه تهی کرده و هشت سال بعد در جسم دیگری در شهر «میسور» دوباره ظهور خواهد کرد. نام این تجسم الهی «پرما سای بابا» است و گسترش دهنده عشق و ادامه دهنده راه "شیردی سای" و "ساتیا سای" خواهد بود. ساتیا سای بابا در سخنان خود گفته ‌است: «بعد از پرما سای، جهان بار دیگر در صلح و آرامش غوطه خواهد خورد.»اما خبری در چند روز گذشته در مورد مرگ ساتیا سای بابا پخش شد که : سای بابا به دلیل ناراحتی قلبی و مشکلات تنفسی…