close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
اوشو بعد از تحصیلات مقدماتی، در رشته فلسفه در دانشگاه مشغول به تحصیل شد و بعد از پایان دوره تحصیل، حدود 9 سال هم فلسفه را در دانشگاههای هند، خصوصا دانشگاه جبل پور تدریس کرد . اوشو در طول تحصیل چند بار از دانشگاه اخراج شد. فقط به یک دلیل ساده که از استاد بیشتر می دانستم، من زیاد می خواندم، و استاد سی سال پیش که «پی اچ دی» گرفته و استاد شده بود، از خواندن باز ایستاده بود، اما در این سی سال خیلی چیزها رشد پیدا کرده بودند.(اوشو، و آنگاه نبودم، ص 17) من از کالجهای زیادی اخراج شدم ، آن هم…