close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
دنیا در صد ساله اخیر به دلیل پیشرفت علم و تكنولوژی به سمت مادی‌گرایی سوق پیدا كرد ولیكن كم كم به بن بست رسیدند و هم اكنون مردم اشتیاق زیادی به مسائل متافیزیك و ماوراء جهان ماده دارند چرا كه بشریت متوجه شده كه نیازهایی فوق مادی دارد كه به این نیازها در كارخانه‌ها و محصولات جدید و تنوع در بازار و تكنولوژی پاسخ داده نمی‌شود.لذا با اشتیاق زیادی به دنبال چیزی است كه بتواند روحش را اقناع كند و جوابگوی نیازهای روحی‌اش باشد برای همین اشتیاق زیادی به مسائل عرفانی پیدا كرده است. دلیل اینكه…