close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
مرحله اول حضور هر فرهنگی در یک کشور و جامعه حضور نمادهای آن فرهنگ است و مراحل بعد به حضور مبانی فکری و جهان بینی و رفتارها و اعتقادات مربوط می‌شود. امروز شیطان پرستی نمادهای خود را به کشورمان رسانده و مانند همیشه برخی پیدا شده‌اند که با دیدن هر پدیده نو و جدیدی به بهانه «مد» هم که شده به سمت این نمادها رفته و حتی به تبلیغ آن‌ها نیز می‌پردازند.شیطان پرستی عنوانی است که هر چند با ورودش به ایران نشان داد که با باورها و اصالت‌های بومی ایران همخوانی ندارد . اما متأسفانه…