مرحله اول حضور هر فرهنگی در یک کشور و جامعه حضور نمادهای آن فرهنگ است و مراحل بعد به حضور مبانی فکری و جهان بینی و رفتارها و اعتقادات مربوط می‌شود. امروز شیطان پرستی نمادهای خود را به کشورمان رسانده و مانند همیشه برخی پیدا شده‌اند که با دیدن هر پدیده نو و جدیدی به بهانه «مد» هم که شده به سمت این نمادها رفته و حتی به تبلیغ آن‌ها نیز می‌پردازند.معبرسايبري دفاع,عرفان هاي نوظهور,فرقه هاي ضاله,شيطان پرستي,شيطان پرستي درايران,نمادهاي شيطان پرستي,