شيطان به رسول خدا(ص)گفت:من طاقت ديدن 6خصلت انسانهاراندارم! 1.وقتي به هم مي رسندسلام مي كنند. 2.باهم مصاحفه(روبوسي)مي كنند. 3.براي هركاري ان شاالله مي گويند. 4.از گناه استغارمي كنند. 5.ابتداي هركاري بسم الله مي گويند. 6.وقتي اسم حضرت محمد(ص)رامي شنوندصلوات مي فرستند!شيطان,رسول خدا(ص),انقلاب اسلامي,دفاع مقدس,شهدا,معبرسايبري دفاع,