در مقاله پیشین به معرفی فرقه‌های ضاله و مکاتب گمراه ساخته دست بشر و ویژگی‌های‌ آنها از بعد اجتماعی پرداخته شد در این مقاله سعی شده راهکارهای پیشنهادی که می‌تواند از بروز چنین فرقه‌ها و پیشرفت آنان جلوگیری کند سخن به میان می‌آید.فرقه هاي نوظهور,شيطان پرستي,ساتانيسم,شيطان پرستي درايران,اديان هاي جهنمي,دين درخدمت ماديات,معبرسايبري دفاع,