close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
در مقاله پیشین به معرفی فرقه‌های ضاله و مکاتب گمراه ساخته دست بشر و ویژگی‌های‌ آنها از بعد اجتماعی پرداخته شد در این مقاله سعی شده راهکارهای پیشنهادی که می‌تواند از بروز چنین فرقه‌ها و پیشرفت آنان جلوگیری کند سخن به میان می‌آید.از جمله اقداماتی که از رشد و پیشرفت این فرقه‌ها و مکاتب جلوگیری می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تقویت مراکز دینی: یکی از راهکارهای مبارزه با فرقه‌های ضاله تقویت و توسعه مراکز دینی در مناطق مختلف کشور است. هرجا که مراکز…