close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
در روزگاری که هرکس با هر نیت و مقصودی به دنبال کسب شهرت و محبوبیت ظاهری است و کمتر کسی پیدا می‌شود که از راه درست و مناسب کسب اعتبار کرده و عده‌ای را با خود همراه کند, هستند سوءاستفاده گرهایی که انگشت روی حساس‌ترین و حیاتی‌ترین بعد وجودی هر انسان یعنی فطرت یگانه جوی او گذاشته و به انحاء گوناگون سعی در تحریک و تخریب آن دارند.مخلوقات خداوند با هر دین و آیینی که باشند در یک چیز مشترکند و آن پرستش یک موجود برتر و بالاتر و تواناتر است که قدرت انجام هر کاری که آن‌ها ندارند را…