شناخت ابعاد سیاسی امام برای کسانی که می خواهند آنچه در فضای سیاسی به ویژه در سطح کلان آن می گذرد را خوب تحلیل کنند و نگاه درست به وقایع و رویدادها داشته باشند امری لازم است.امام خميني,بنيانگذارانقلاب,انقلاب اسلامي,ديدسياسي امام,معبرسايبري دفاع,