چند سالی است که با آغاز فصل سرما، موج نویی از بدحجابی ها و برخوردهای انتظامی در مقابل آنها صورت می گیرد. مصادیق بدحجابی زمستانی امسال که در صورت مشاهده مورد برخورد نیروهای گشت ارشاد قرار می گیرد از طرف سردار احمد روزبهانی رییس پلیس امنیت اخلاقی، پوشیدن چکمه به همراه شلوار استریج و مانتوی تنگ و کوتاه و شال نازک عنوان شده است. البته روزبهانی در ادامه گفته است که پوشیدن چکمه به تنهایی نمی تواند نشانه بدحجابی باشد زیرا بسیاری از زنان با حجاب نیز زمستان ها از چکمه استفاده می کنند.حجاب,عفاف,بدحجابي,گشت…