close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
در باب حجاب به عنوان یکی از اصول اساسی و بارز دینداری سخنان بی شماری ایراد شده و صاحبنظران در این خصوص، دلایل بسیاری برای الزام و اضطرار حجاب برشمرده اند، اما در این میان هنوز یک نکته قابل تامل باقی مانده و آن نوع و رنگ و نحوه پوشش و حجاب، به خصوص برای زنان ایرانی است .هر روز و هرروز روابط فرهنگ ها با یکدیگر بیشتر و بالطبع تاثیر آنها بر روی یکدیگر افزایش می یابد. لذا در مقابل فرهنگ های بد حجابی ، فرهنگ اسلامی ایرانی باید بتواند جوانان سرزمین خود را در حفظ حجاب، قانع و قاطع نگاه دارد. علاوه بر فرهنگ…