close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
در روز حجاب و عفاف به این موضوع بیش از پیش فکر می کنیم که فلسفه حجاب چیست و چرا تا این حد در جامعه با نقض این موضوع روبرو هستیم. دلیل کم توجهی به این مسئله چیست؟ در واقع برای انسان به عنوان یک موجود متفکر و صاحب اندیشه، پوشش امری ذاتی به شمار می‌رود، طوری که حتی در برخی جوامع که…