بر اساس طرح رسیدگی به بدحجابی، مدتی است که در پایتخت، شاهد برخورد گشت ارشاد با بانوان و دختران هنجارشکن و بدحجاب هستیم!حجاب,عفاف,بدحجابي,گشت ارشاد,بي غيرتي,معبرسايبري دفاع,ساپورت,