close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
بر اساس طرح رسیدگی به بدحجابی، مدتی است که در پایتخت، شاهد برخورد گشت ارشاد با بانوان و دختران هنجارشکن و بدحجاب هستیم!بی گمان، این سوال ذهن هر فرد را به خود مشغول می کند که چرا روزگاری ما با طرح کشف حجاب مقابله می نمودیم و اینک با خود حجاب مشکل داریم ؟!! سال 1314 بود که با تصویب قانون کشف حجاب از سوی دولت رضاخان، ایران وارد دوره‌ی جدیدی از بدعت‌گذاری‌های فرهنگی شد. اتفاقی که بسیاری از نخبگان آن زمان، آن را «فرصتی برای آزادی زنان» و «حضور در جامعه»، دوشادوش…