close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
بر اساس طرح رسیدگی به بدحجابی، مدتی است که در پایتخت، شاهد برخورد گشت ارشاد با بانوان و دختران هنجارشکن و بدحجاب هستیم!بی گمان، این سوال ذهن هر فرد را به خود مشغول می کند که چرا روزگاری ما با طرح کشف حجاب مقابله می نمودیم و اینک با خود حجاب مشکل داریم ؟!! سال 1314 بود که با تصویب قانون…