این روزها با گرم شدن هوا نوع جدیدی از عریانی در بین زنان و دختران بدحجاب گسترش پیداه کرده و فصل جدیدی را از بی عفتی و دهان کجی به  ارزشهای اسلامی گشوده است.حجاب,ساپورت,لگ,بدن نمايان,پوشش زنان,عفت,معبرسايبري دفاع,