با اینکه پیش ازاین، بارها به فعالیت شبکه ای مانکن نماهای خیابانی که با پوشیدن لباس های آنچنانی و قدم گذاشتن در هر کوی و برزن، بازار خودنمایی و جلوه گری را گرم و مردم را به سمت خرید پوشش خود دعوت می کنند، اشاره شده است اما انگار هنوز خیلی ها به فعالیت شبکه ای و هدفمند مانکن های شهری واقف  نیستند، این در حالی است که  شرکت های زیرزمینی مد و لباس با استخدام و اجاره مانکن های خیابانی اقدام به تبلیغ زنده مدل هایی خود در سطح شهر می کنند بدون اینکه نظارت و عامل بازداره ای، نگرانشان کند!مانكن هاي…