امروزه استفاده از لوازم آرایشی جزء  عادت های بهداشتی روزانه بسیاری از زنان و مردان شده است به گونه ای که براساس آمارهای جهانی ایران سومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه است و سالیانه  یک میلیارد دلار پول در کشور صرف وارادت مواد آرایشی می شود.لوازم آرايش,استفاده بيش ازحدلوازم آرايشي بهداشتي درايران,آرايش,واردات لوازم آرايش,معبرسايبري دفاع,