درفصل سوم از سریال آمریکایی "هوملند" یک ایرانی به نام "مجید جوادی" به عنوان تروریست اصلی حمله به سازمان جاسوسی اعلام می شود اما نکته مهم در این میان آن است که این تروریست قصد دارد با نام ناصر حجازی کار خود را انجام دهد!ايران هراسي هاليوود,هاليوود,آرگو,هوملند,آمريكا,فيلم آمريكايي,معبرسايبري دفاع,