برای آمریکایی ها سینما یک فرآیند ملی است . و به همین جهت  بخش هنری سینما  در این رویکرد به ظاهر ملی که بیشتر جنبه ی سیاسی پیدا کرده مورد بی توجهی قرار می گیرد .ايران هراسي هاليوود,هاليوود,آرگو,هوملند,آمريكا,فيلم آمريكايي,معبرسايبري دفاع,