وقتی وارد اتاق شدم فرزندم بخشهای خصوصی بدنش را با بدن دوستش مقایسه می کرد آنها می گفتند در حال دکتر بازی هستند. حال چگونه چنین مساله ای را کنترل کنم؟مسائل مهم سن بلوغ,سن بلوغ,تربيت جنسي,خانواده,آموزش صحيح درمدرسه,گروه همسالان,معبرسايبري دفاع,حجاب ازديدامام خميني,فاطمه طباطبايي,