شبكه اجتماعي كه توسط مارك زاكربرگ دانشجوي دانشگاه هارواردآمريكاتاسيس وابتدافقط براي استفاده دانشجويان هارواردبوداماخيلي سريع فراترازاين محدوده پيشرفت كرده وجاي خودرادرجهان به عنوان شبكه اجتماعي موردعلاقه كاربران جامعه مجازي بازكرد!فيس بوك,اطلاعات خصوصي,معبرسايبري دفاع,حسن روحاني,دولت يازدهم,